Tajang

1. Millo Chatung                               : Chairperson-8014670622, 9436881848

2. Smti Rubu Ampa                          : Woman Member

3. Smti Tage Yassing                       : Woman Member

4. Sri Mihin Pussang                        : Member

5. Sri Ngilyang Chatung                   : Member

6. Sri Radhe Rambo                        : Member

7. Sri Ngilyang Tachang                  : Secretary

Comments